BŮH SE O TEBE V POSLEDNÍCH DNECH POSTARÁ | World Challenge

BŮH SE O TEBE V POSLEDNÍCH DNECH POSTARÁ

David Wilkerson (1931-2011)June 5, 2020

Devátá kapitola zjevení nás varuje před celosvětovou invazí kobylek: „Z toho dýmu vyšly na zem kobylky a byla jim dána moc, jakou mají pozemští štíři“ (Zj 9,3).

Za tímto hrůzným rojem kobylek bude stát sám satan. Nebude se jednat ve skutečnosti o hmyz, ale budou to lidé ovládaní satanem: „jejich tváře byly jako tváře lidí“ (Zj 9,7). Tyto kobylky jsou popsány jako válečníci: „Měly hrudní pancíře jako ze železa a zvuk jejich křídel jako zvuk mnoha vozů s koňmi běžícími do boje“ (Zj 9,9).

Vyvstává nám zde obraz ďábelských trýznitelů, vzpínajících se jako koně a dychtících po boji. Zdá se, že jejich „křídla“ umožňují, aby udeřili ze vzduchu a v jejich žihadlech je smrtící síla: „Mají ocasy jako štíři a v nich žihadla, a v jejich ocasech je jejich moc škodit lidem po pět měsíců.“ (Zj 9,10). Každý z těchto démonem posedlých mužů má schopnost bodnout či udeřit ze země nebo ze vzduchu. Toto není žádný záhadný jinotaj, to je skutečná armáda.

Kobylkám je dán k jejich trýznitelskému dílu omezený čas (Zj 9,5), z čehož plynou dvě věci: Za prvé: Tito teroristé nebudou schopni Ameriku zničit a za druhé: Musíme se připravit na pohromy, které přijdou po nich. Celý svět bude zahalen závojem strachu a těm, kdo neznají Spasitele, bude ještě hůř.

V tomto čase se Bůh zaměří na svůj lid, bude se starat o svou církev. Ptá se: „Je můj lid stále mírumilovnější a pokojnější navzdory všemu běsnění kobylek?“ Bůh si přeje, abys všechny dny svého žití prožil beze strachu. „Ať se radují všichni, kteří v tobě mají útočiště. Navěky budou jásat a ty je budeš chránit. Kéž se z tebe veselí ti, kdo milují tvé jméno!“ (Ž 5,11)

Ti, kdo důvěřují Božím zaslíbením a budou se jich držet, se mohou radovat a naleznou pravý pokoj.

Download PDF