BŮH TOUŽÍ TĚ CHRÁNIT | World Challenge

BŮH TOUŽÍ TĚ CHRÁNIT

David Wilkerson (1931-2011)June 4, 2020

„Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!“ (Žalm 16,1)

Pán je s námi, ať jsme kdekoli: doma, v práci, v církvi, při nákupech. Je s námi v autě, letadle, v metru. David říká, že Bůh nás chrání před zlem, chrání nás před útoky a nemocemi – zkrátka Bůh slíbil, že zmaří všechny možné zbraně vytvořené proti jeho dětem.

„Zachraň mě, Hospodine, od zlých lidí … Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama bezbožníka, chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí podrazit mi nohy … Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo … Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu, přímí budou bydlet před tvou tváří!“ (Žalm 140, 2.5.13-14)

Na začátku tohoto žalmu David vyzývá Boha, aby ho zachránil před násilnými lidmi. Slovo, které zde David používá pro záchranu, znamená chránit před tím, co je zastřené, skryté vzadu, tajné. Bůh nám říká: „Mám pod svou ochranou všechny oblasti tvého života, dokonce i to, co nevidíš. Ve mně si můžeš odpočinout.“

Bůh vás chce chránit, a pokud máte problém to přijmout, přečtěte si Žalm 37: „Hospodin upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu. Když upadne, nebude zavržen, vždyť Hospodin jej drží za ruku.“ (Ž 37,23-24)

Bůh vás chrání, protože má pro vás poslání. Dal vám úkol, který dokáže pouze vyzkoušený, prověřený a osvědčený věřící. Po útocích na Světové obchodní centrum 11. září 2011 byla naše společnost zachvácena strachem, následkem čehož vlažní křesťané volali k Bohu jako nikdy předtím. Dnes čelíme novým problémům, které způsobily, že se lidé modlí: „Pane, ohraď mě. Choď se mnou, hlídej mě, sleduj všechny mé kroky.“ A věrný Bůh to dělá!

Download PDF