Lumina lui Dumnezeu schimbă totul | World Challenge

Lumina lui Dumnezeu schimbă totul

Gary WilkersonJune 1, 2020

„Dis-de-dimineață a venit din nou în Templu; și tot norodul a venit la El. El a șezut jos și-i învăța.” (Ioan 8:2)

Reputația lui Isus s-a răspândit pretutindeni, deoarece rostea cuvinte profunde și înfăptuia lucrările puternice ale lui Dumnezeu. Totuși, imediat ce norodul s-a strâns în acel loc, și-au făcut apariția și liderii religioși.

„Atunci cărturarii și fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și I-au zis lui Isus: „Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?” (8:3-5). Acești lideri Îl vedeau pe Isus ca pe o amenințare asupra autorității lor, pentru că El le expunea practicile lor rigide și de auto-îndreptățire, de aceea căutau să-L ispitească. (vezi 8:6)

Scena s-a desfășurat într-un mod dramatic. Isus S-a aplecat și a scris cu degetul pe pământ și, fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat și a spus: „În regulă, acela dintre voi care nu a păcătuit niciodată să vină și să arunce prima piatră!” Apoi, El s-a oprit încă o dată pentru a scrie pe pământ, iar acuzatorii au plecat unul câte unul.

„Atunci S-a ridicat în sus și… i-a zis: "Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit?" „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești!” (8:10-11)

În timp ce Isus detensiona atmosfera extrem de încărcată, a prins ocazia pentru a spune una din cele mai cunoscute învățături ale Sale: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” (8:12) Lumina lui Dumnezeu a schimbat totul în acel moment.

Isus a transformat fiecare inimă prezentă acolo, ce moment extraordinar! Dragostea puternică ascunsă de harul lui Dumnezeu a fost dezvăluită și aceasta a fost pentru acea mulțime o minune care i-a transformat pe loc. Isus a folosit acel moment uimitor pentru a-i învăța despre cruce: „Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învățat Tatăl Meu... Pe când vorbea Isus astfel, mulți au crezut în El.” (8:28-30)

De fiecare dată când acționezi așa cum a făcut Isus, extinzând harul asupra celor marginalizați de păcat, participi la o transformare măreață. Toate acestea se întâmplă prin harul minunat al Mântuitorului nostru!

Download PDF