O dorință crescândă de a fi sfânt | World Challenge

O dorință crescândă de a fi sfânt

Jim CymbalaJune 6, 2020

Viața sfântă, pusă deoparte, nu prea mai este predicată, pentru că ne temem că i-am putea ofensa pe ceilalți și nu am fi prietenoși cu vizitatorii. Totuși, când Duhul Sfânt Își începe lucrarea, noi vom avea întotdeauna o nouă dorință pentru a ne sfinți și vom căuta să fim tot mai asemănători cu Hristos. „Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt!” (1 Petru 1:14-16)

Cuvântul sfânt vorbește de o punere deoparte și de puritate. Trebuie să fie ceva important pentru Dumnezeu, pentru că El ne spune că „fără de sfințenie nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14) Sfințenia nu este o listă cu lucruri care trebuie făcute sau cu lucruri care nu trebuie făcute, ci mai degrabă este asemănarea cu Hristos. Pe măsură ce Duhul Sfânt va lucra, vom avea o dorință din ce în ce mai mare de a fi sfinți precum Hristos. Ce altceva să facă Duhul Sfânt, dacă nu să-Și împărtășească propria natură vieților noastre?

Odată ce ne-am încrezut în Hristos pentru mântuire, Dumnezeu va începe să ne modeleze și să ne șlefuiască. Mulți experimentează o schimbare radicală când Îl cunosc pentru prima dată pe Hristos, dar cu timpul are loc o luptă între firea pământească și Duhul. Apostolul Pavel a scris: „Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.” (Galateni 5:17) Pavel le scria sfinților din Galatia, dar el recunoștea că aceștia, ca și el, aveau de biruit acțiunea firească dinăuntru care se ridica împotriva scopurilor Duhului.

Pavel nu a fost singurul care avertiza cu privire la practicile păcătoase din viețile credincioșilor. Ioan ne-a adus aminte de acest adevăr: „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.” (1 Ioan 2:1) Intenția lui Ioan era clară: să-i îndemne pe oamenii lui Dumnezeu să nu practice nedreptatea, ci să practice trăirea asemănătoare lui Hristos. Duhul Sfânt ne aduce o nouă sensibilizare și convingere, dacă trăim cu adevărat sub conducerea Sa. Comportamentul, cuvintele și atitudinile care nu sunt sfinte provoacă o reacție din partea Duhului, care are un caracter sfânt.

Când îți predai viața lui Hristos, Duhul Sfânt îți va trimite, cu toată dragostea, atenționări, avertismente și cod roșu de alertă pentru a te menține în a-I urma exemplul.

Jim Cymbala a început lucrarea Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri într-o clădire mică și modestă, situată într-un loc mai dificil al orașului. Este originar din Brooklyn și este prieten de multă vreme al lui David și Gary Wilkerson.

Download PDF