Preocuparea lui Dumnezeu cu privire la tine în zilele de pe urmă | World Challenge

Preocuparea lui Dumnezeu cu privire la tine în zilele de pe urmă

David Wilkerson (1931-2011)June 5, 2020

În Apocalipsa 9, vedem un avertisment care descrie o invazie de lăcuste în întreaga lume: „Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ. Și li s-a dat o putere, ca puterea pe care o au scorpionii pământului.” (Apocalipsa 9:3)

Satan însuși se află în spatele acestui roi înspăimântător de lăcuste. Bineînțeles, aceste lăcuste nu sunt insecte adevărate, ci oameni posedați de demoni, controlați de Satan: „Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni.” (9:7) Lăcustele sunt descrise ca fiind oameni de război: „Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier; și vuietul pe care-l făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai, care se aruncă la luptă.” (9:9)

Imaginea de aici este cea a unei armate de călăi demonici, care țopăiau precum caii nerăbdători pentru luptă. „Aripile” lor fac aluzie la faptul că aceștia pot înțepa din aer și este o putere mortală în înțepăturile lor: „Aveau niște cozi ca de scorpioni, cu bolduri. Şi în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni.” Pe scurt, fiecare din acești oameni posedați de demoni are abilitatea de a înțepa sau a otrăvi de pe pământ sau din aer. Nu este vorba de nicio alegorie mistică, ci este o armată adevărată.

Oamenii-lăcustă au primit termen limită pentru a-și face lucrarea de a chinui pe alții (vezi 9:5), ceea ce ne spune două lucruri: (1) teroriștii nu vor putea să distrugă America și (2) trebuie să fim pregătiți de calamitățile care vor veni curând. Întreaga lume este învăluită într-un nor de frică și, din păcate, va fi mai rău pentru cei care nu Îl cunosc pe Mântuitorul.

Interesul lui Dumnezeu este în prezent asupra propriului Său popor; El este preocupat cu biserica Sa aici pe pământ. Întrebarea Sa este: „Este poporul Meu pe pace și mai liniștit, chiar dacă lăcustele își dezlănțuie furia?” Dorința lui Dumnezeu pentru tine este să trăiești fără frică în toate zilele vieții tale. „Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.” (Psalmul 5:11)

Cei care se încred în promisiunile lui Dumnezeu că El îi va păzi se pot bucura și pot găsi adevărata odihnă.

Download PDF