Revelații în ceasul de întuneric | World Challenge

Revelații în ceasul de întuneric

David Wilkerson (1931-2011)May 14, 2020

Pe tot parcursul Scripturii, Dumnezeu Își trimite harul prin revelații pe care le avem în timpul încercărilor noastre, revelații pe care nu le-am fi putut înțelege niciodată în vremurile noastre bune. Bunătatea lui Dumnezeu se arată poporului Său în vremuri de necaz, calamitate, izolare și greutăți. De exemplu, ucenicul Ioan care a stat rezemat „pe pieptul lui Isus” timp de trei ani. Acesta a fost un timp de odihnă deplină, pace și bucurie. Cu toate acestea, în tot acel timp, Ioan a primit foarte puțină revelație. Îl cunoștea pe Isus doar ca Fiu al Omului. Deci, când a primit Ioan revelația despre Hristos în toată slava Sa? Aceasta s-a întâmplat doar după ce a fost târât afară din Efes în lanțuri.

Ioan a fost exilat pe Insula Patmos unde a fost osândit la muncă silnică. Izolat, fără părtășie, fără familie și prieteni care să-l mângâie, Ioan a îndurat o perioadă de deznădejde totală în timpul celui mai de jos moment al vieții sale. Cu toate acestea, atunci a primit revelația despre Domnul, care urma să fie ultima parte a Scripturii: cartea Apocalipsa (Revelația). Chiar în timpul celui mai întunecat ceas, lumina Duhului Sfânt a venit la el și L-a văzut pe Isus cum nu L-a văzut niciodată până atunci.

Ioan nu ar fi primit niciodată revelația aceasta cât timp era cu ceilalți apostoli și nici chiar în timp ce Isus era pe pământ. Totuși acum, Ioan L-a văzut pe Hristos în toată slava Sa declarând: „Eu sunt… Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.” (Apocalipsa 1:18) Această revelație incredibilă îl pune pe Ioan cu fața la pământ, dar Isus l-a ridicat și i-a arătat setul de chei pe care îl ținea în mâna Sa, în timp ce îl liniștea: „Nu te teme!” (1:17)

De această revelație are parte fiecare rob care se roagă cu o inimă zdrobită în ceasul lui sau ceasul ei de nevoie. Duhul Sfânt spune: „Isus deține toate cheile vieții și ale morții. Satan nu te poate lua  niciodată pe tine și nici pe vreun membru al familiei tale. Doar Hristos hotărăște destinația noastră veșnică.  Deci, dacă El răsucește cheia, are un motiv pentru aceasta, motiv ce este cunoscut doar de El, de Tatăl și de Duhul Sfânt.”

Preiubiților, cereți-I Domnului să vă permită să aveți imaginea lui Isus stând în fața voastră, liniștindu-vă cu aceste cuvinte: „Fii pe pace! Eu țin toate cheile și voi aduce pacea în inima ta.”

Download PDF