HAMU INAYOKUA YA KUWA MTAKATIFUN | World Challenge

HAMU INAYOKUA YA KUWA MTAKATIFUN

Jim CymbalaJune 6, 2020

Maisha matakatifu, yaliyotengwa hayanahubiriwa tena kwa sababu tunaogopa yanaweza kukosea na kutokuwa rafiki. Lakini wakati Roho anapoanza kazi yake, tutakuwa na hamu mpya ya utakatifu na hamu ya umoja wa Kristo. “Kama watoto watiifu, msijifananishe tamaa mbaya mlizokuwa nazo wakati wa ujinga. Bali kama vile yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, vivyo hivyo kuwa mtakatifu katika yote mnayofanya; kwa maana imeandikwa; Iweni watakatifu, kwa sababu mimi ni mtakatifu” (1 Petro 1:14-16).

Utakatifu kwa urimwengu unazungumza juu ya kujitenga na usafi. Lazima iwe ya muhimu kwa Mungu, kwa kuwa anatuambia kwamba "bila utakatifu hakuna mtu atakayeona Bwana" (Waebrania 12:14). Utakatifu sio orodha ya kinachostahili na kisiostahili; badala yake, ni Kristo. Roho anapofanya kazi, tutakuwa na hamu ya kuongezeka ya kuwa watakatifu kama Kristo. Je! Ni nini kingine ambacho Roho Mtakatifu angefanya isipokuwa kuingiza asili yake ndani ya maisha yetu?

Mara tu tunapomwamini Kristo kwa wokovu, Mungu ataanza kutuunda na kutunowa. Wengi hupata mabadiliko makubwa wakati wanamjua Kristo kwanza, lakini baada ya muda vita kati ya mwili na Roho hufanyika. Mtume Paulo aliandika, "Kwa sababu mwili hutamani kile kilicho kinyume na Roho, na Roho kile kilicho kinyume na mwili; Zinapingana na kila mmoja, ili musifanye chochote munachotaka” (Wagalatia 5:17). Paulo alikuwa akiandikia watakatifu wa Galatia, lakini alikubali kwamba wao, kama yeye, walipaswa kushinda ahadi ya mwili kutoka ndani ambayo iliachana na madhumuni ya Roho.

Paulo sio yeye tu aliyeonya juu ya mazoea ya dhambi katika maisha ya waumini. Yohana alitukumbusha juu ya ukweli huu: “Wanangu wapendwa, ninawaandikia hii ili kwamba msitende dhambi. Lakini mtu ye yote akitenda dhambi, tunaye Mwombezi kwa Baba – Yesu Kristo, mwenye haki” (1 Yohana 2:1). Kusudi la Yohana lilikuwa wazi - kuhamasisha watu wa Mungu wasifanye ukosefu wa uadilifu, bali waishi kama Kristo. Roho Mtakatifu huleta usikivu mpya na uthibitisho kwetu ikiwa kweli tunaishi chini ya udhibiti wake. Tabia, maneno, na mitazamo ambayo sio safi husababisha majibu kutoka kwa Roho, ambaye ni mtakatifu.

Unapojitolea maisha yako kwa Kristo, Roho Mtakatifu atatuma kwa upendo tahadhari, maonyo, na arifu nyekundu kukufanya ufuata mfano wake.

Jim Cymbala alianza Tabernakele ya Brooklyn na washiriki wasiopungua ishirini katika jengo dogo, lililokuwa na barabara kwenye sehemu ngumu ya jiji. Mzaliwa wa Brooklyn, ni rafiki wa muda mrefu wa wote wawili David na Gary Wilkerson.

Download PDF