ILIHIFADHIWA KWA KUSUDI LA MUNGU | World Challenge

ILIHIFADHIWA KWA KUSUDI LA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)June 4, 2020

"Nitunze, Ee Mungu wangu, kwa maana kwako mimi hukimbilia" (Zaburi 16:1, NIV).

Bwana yuko nasi popote tulipo: nyumbani, kazini, kanisani, wakati tunanunua. Yeye yuko nasi kwa magari yetu, kwenye ndege, kwenye barabara kuu. David anasema kwamba Mungu anatuhifadhi kutoka kwa uovu, akituweka salama dhidi ya shambulio na magonjwa - kwa kifupi, Mungu ameahidi kuzuia kila silaha inayowezekana dhidi ya watoto wake.

 “Niokoe, Bwana, kwa watenda-maovu… Niokoe salama, Ee Bwana, kutoka kwa mikono ya waovu; Unilinde kutoka kwa mwenye jeuri, ambaye huchukua njia za kusafiri miguu yangu… najua ya kuwa Bwana huhifadhi haki kwa maskini na hushikilia sababu ya wahitaji. Hakika waadilifu wataisifu jina lako, na wanyofu wataishi mbele yako”  (Zaburi 140:1, 4, 12-13, NIV).

Mwanzoni mwa zaburi hii, Daudi anamwomba Mungu amhifadhi kutoka kwa wanaume wenye jeuri. Neno Daudi hutumia kuhifadhi hapa linamaanisha kulinda kutoka kwa siri na siri. Mungu anatuambia, "Nina kila eneo la maisha yako limefunikwa, hata vitu ambavyo hauwezi kuona. Hakika unaweza kupumzika ndani yangu. "

Ikiwa unashida kukubali hamu ya Mungu ya kukuokoa, soma Zaburi 37: “Hatua za mtu mwema zimeamriwa na Bwana, naye anafurahi kwa njia yake. Ingawa ataanguka, hataanguka chini; kwa kuwa Bwana humtegemea kwa mkono wake” (37:23-24).

Mungu anakuhifadhi kwa sababu ana kusudi kwako. Ametoa kazi ya kimungu mbele yako ambayo mwamini aliyejaribu tu, aliyejaribiwa, aliyethibitishwa anaweza kukamilisha. Mashambulio ya Kituo cha Biashara Ulimwenguni mnamo Septemba 11, 2011, yakaibua jamii yetu kwa hofu na kusababisha Wakristo vuguvugu kumlilia Mungu kuliko hapo awali. Leo tunakabiliwa na maswala mapya ambayo yanasababisha watu kuomba, "Bwana, weka kizuizi karibu nami. Nenda na mimi, unilinde, Shika hatua zako zote. " Na Mungu, kwa uaminifu wake, anafanya hivyo tu!

Download PDF