LEO UMEPATA KUSOGELEA MUNGU | World Challenge

LEO UMEPATA KUSOGELEA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)June 3, 2020

Paulo anatuambia Mungu alituchukua kwa sababu tu anatupenda: "Kwa kadri ya kupendeza kwa mapenzi Yake, kwa sifa ya utukufu wa neema yake, ambayo kwa yeye alitufanya tukaribishwe katika Mpendwa" (Waefeso 1:5-6) .

Unaweza kusema, "Ninajua Neno la Mungu linasema nimekubalika na najua Yesu alinipa ufikiaji wa moja kwa moja kwenye kiti cha neema. Lakini nina aibu sana kukaribia. Bado ninajitahidi na majaribu yenye nguvu na bado ninafanya dhambi wakati mwingine. Maombi pekee ninayoweza kusema ni, 'Mungu, nisaidie.' ”

Jibu swali hili rahisi: Je! Unampenda Yesu? Je! Wewe ni mtoto wake? Je! Yeye ndiye kuhani wako mkuu anayekuombea? Ikiwa ni hivyo, Maandiko yanasema haijalishi umefanya nini. Una haki ya kuingia katika uwepo wake, kupata rehema zote na neema unayohitaji. Kwa kweli, ni wakati tu ambapo yeye hufanya kama kuhani wako mkuu.

"Hatuna Kuhani Mkuu ambaye hawawezi kuhurumia udhaifu wetu, lakini alijaribu kila wakati kama sisi, lakini hatuna dhambi. Basi na tuje kwa ujasiri kwa kiti cha neema, ili tupate rehema na tupate neema ya kusaidia wakati wa hitaji” (Waebrania 4:15-16).

Kristo anatuambia, "Ninaweza kugundua kila wazo lako, nzuri au mbaya. Ninaona kila tamaa ya siri, kila tamaa ya siri na tendo. Bado ninakualika uje kwa ujasiri kwa kiti changu cha enzi. Natamani kukupa neema na rehema zote unayohitaji sana. "

Wakristo wengine wanafikiria kwamba sala zao hazitakubaliwa kwa sababu wamepuuza kusali kwa muda mrefu sana. Kwa miezi, hata miaka, Roho wa Mungu amewahimiza wakaribie lakini wameijenga hifadhi ya hatia ambayo iliwafanya kupuuza kuomba.

"Wao hushuka tena kwa vilindi ... Halafu wanalia kwa Bwana katika shida zao, naye anawatoa katika shida zao. Anauliza dhoruba ... Basi wanafurahi” (Zaburi 107:26-30).

Unaweza kumwamini Mungu akupende, akusamehe na kukujali ingawa umemkataa. Ikiwa unaweza kusamehe mpendwa ambaye amekuumiza, ni nini Mwokozi wetu mwenye upendo atakusamehe na kukubariki sana - mtoto wake mpendwa!

Download PDF