MUNGU ANAKUJALI KATIKA SIKU ZA MWISHO | World Challenge

MUNGU ANAKUJALI KATIKA SIKU ZA MWISHO

David Wilkerson (1931-2011)June 5, 2020

Kwenye Ufunuo 9 tunaona onyo ambalo linaelezea uvamizi wa nzige ulimwenguni: “Ndipo kutoka moshi wa nzi kukaa juu ya nchi. Nao wakapewa nguvu, kama nge wenye nguvu kutoka ardhi” (Ufunuo 9:3).

Shetani mwenyewe ndiye anayesimamia kundi hili la nzige. Kwa kweli, nzige hawa sio wadudu wa kweli, ni watu walio na roho wa-shetani, wenye kudhibitiwa na Shetani: "Nyuso zao zilikuwa kama sura za wanadamu" (9:7). Nzige wameelezewa kama watu wa vita: "Walikuwa na vifuko vya kifuani kama vifuniko vya chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari na farasi wengi wakipiga vita" (9:9).

Picha hapa ni ya jeshi la watesaji pepo, wakicheza kama farasi wanaotamani kupigana. "Mabawa" yao yanamaanisha kuwa wanaweza kushinikiza kutoka hewani na kuna nguvu iliyokufa wakati wa kuumwa kwao: "Walikuwa na mikia kama nge, na kulikuwa na mikia katika mikia yao. Nguvu yao ilikuwa kuumiza watu miezi mitano” (9:10). Kwa kifupi, kila mmoja wa wanaume hawa walio na pepo anauwezo wa kushona, au sumu, kutoka ardhini au hewa. Huu sio msemo wa ajabu, ni jeshi la kweli.

Wanaume wa nzige wanapewa muda mdogo wa kufanya kazi yao ya kuteswa (ona 9:5), ambayo inatuambia mambo mawili: (1) magaidi hawataweza kuharibu Amerika na (2) tunahitaji kuwa tayari kwa misiba inayoendelea. . Ulimwengu wote umejaa wingu la woga na, cha kusikitisha, litazidi kuwa mbaya kwa wale wasiomjua Mwokozi.

Lengo la Mungu hivi sasa ni juu ya watu wake; anajali kanisa lake hapa duniani. Swali lake ni: "Je! Watu wangu wanakuwa wenye amani zaidi na kupumzika, kama vile nzige hukasirika?" Tamaa ya Mungu kwako ni kwamba unaishi siku zako zote bila woga. “Lakini wafurahie wote wanaokutegemea Wewe; Wacha wapewe kelele kwa furaha, kwa sababu Unawatetea; Wale wapendao jina lako na wafurahie Wewe” (Zaburi 5:11).

Wale wanaotegemea ahadi za Mungu za kuzishika wanaweza kushangilia na kupata pumziko la kweli.

Download PDF