MUNGU HUBADILISHA KILA KITU | World Challenge

MUNGU HUBADILISHA KILA KITU

Gary WilkersonJune 1, 2020

Asubuhi na mapema asubuhi alirudi tena Hekaluni. Umati wa watu walikusanyika, akaketi, akawafundisha” (Yohana 8:2, NLT).

Sifa ya Yesu ilikuwa imeenea mbali kwa sababu alizungumza maneno mazito na alifanya kazi  za nguvu za Mungu. Walakini, mara tu mkutano huu wa wa kawaida walikusanyika kuliko viongozi wa kidini.

"Alipokuwa akizungumza, waalimu wa sheria za kidini na Mafarisayo walimleta mwanamke ambaye alikuwa amekamatwa katika uzinzi. Walimweka mbele ya umati. 'Mwalimu,' wakamwambia Yesu, 'mwanamke huyu alikuwa ameshikwa na uzinzi. Sheria ya Musa inasema kumpiga kwa mawe. Unasemaje?'” (8:3-5). Viongozi hawa walimwona Yesu kama tishio kwa mamlaka yao kwa sababu alielezea tabia zao ngumu, za kujihesabia haki na walikuwa wakijaribu kumvuta (ona 8:6).

Tukio hilo lilijitokeza sana. Yesu akainama, akaandika katika mavumbi na kidole chake, na walipokuwa wakiendelea kutaka jibu, akasimama, akasema, "Vema, mtu yule ambaye hajawahi kutenda dhambi alitupa jiwe la kwanza!" Kisha akainama tena na kuandika katika mavumbi - na washitaki wakapita moja kwa moja.

“Basi Yesu… akamwambia yule mwanamke, Wako washitaki wako wapi? Je! Hata hata mmoja wao hakuhukumu? '' Hapana, Bwana, 'alisema. Naye Yesu akasema, 'Wala mimi pia. Nenda usitende dhambi tena'” (8:10-11).

Yesu alipomaliza hali aliyeshtakiwa sana, alitumia wakati huo kutoa moja ya mafundisho yake maarufu: “Mimi ni taa ya ulimwengu. Ukinifuata, hautalazimika kutembea gizani, kwa sababu utakuwa na nuru inayoongoza kwenye uzima” (8:12). Nuru ya Mungu katika wakati huo ilibadilisha kila kitu!

Yesu alibadilisha kila moyo uliopo - ni wakati wa kushangaza sana. Upendo wenye nguvu nyuma ya neema ya Mungu ulifunuliwa na machoni pa umati huu ulikuwa muujiza ambao uliwabadilisha mara moja. Yesu alitumia wakati huo mzuri kufundisha juu ya msalabani: "Unapomwinua Mwana wa Mtu msalabani, basi mtaelewa kuwa mimi ndiye. Sifanyi chochote peke yangu lakini nasema tu kile Baba alichonifundisha… Basi wengi waliomsikia wakisema hivi walimwamini” (8:28-30).

Kila wakati unapotenda kama Yesu alivyofanya, ukipanua neema kwa wale waliotengwa na dhambi, unashiriki katika mabadiliko makubwa. Wote kupitia neema ya ajabu ya Mwokozi wetu!

Download PDF