NGUVU YA AHADI YA MUNGU KWAKO | World Challenge

NGUVU YA AHADI YA MUNGU KWAKO

David Wilkerson (1931-2011)January 14, 2021

Mara nyingi watu huwasiliana na huduma yetu na kusema, "Sina mtu wa kuzungumza naye, hakuna mtu wa kushiriki mzigo wangu naye, hakuna mtu ambaye ana wakati wa kusikia kilio changu. Ninahitaji mtu ambaye ninaweza kumimina moyo wangu.”

Mfalme Daudi alizungukwa kila wakati na watu. Alikuwa ameolewa na alikuwa na marafiki wengi kando yake. Walakini tunasikia kilio kimoja kutoka kwake: "Niende kwa nani?" Ni katika asili yetu kutaka mwanadamu mwingine, mwenye uso, macho na masikio, atusikilize na kutushauri.

Wakati Ayubu alizidiwa na majaribu yake, alilia kwa huzuni, "Laiti mtu angesikia!" (Ayubu 31:35). Alitoa kilio hiki akiwa amekaa mbele ya wale wanaojiita marafiki wake. Hao marafiki hawakuwa na huruma kwa shida zake; kwa kweli, walikuwa wajumbe wa kukata tamaa.

Ayubu alimgeukia Bwana tu: "Hakika hata sasa shahidi wangu yuko mbinguni, na ushahidi wangu uko juu… Macho yangu humwaga machozi kwa Mungu" (Ayubu 16:19-20).

Daudi aliwahimiza watu wa Mungu wafanye vivyo hivyo: "Mtumaini Yeye kila wakati, enyi watu; mimina moyo wako mbele Yake; Mungu ni kimbilio letu” (Zaburi 62:8).

Hatimaye, mateso hutujia sisi sote, na hivi sasa umati wa watakatifu wamefungwa na minyororo. Hali zao zimegeuza furaha yao kuwa hisia za kukosa msaada na kutokuwa na faida. Wengi wanauliza katika maumivu yao, "Kwa nini hii inatokea kwangu? Je! Mungu ananiudhi? Nilifanya nini vibaya? Kwa nini hajibu maombi yangu?"

Ninaamini moyoni mwangu kwamba neno hili ni mwaliko kwako kutoka kwa Roho Mtakatifu kupata mahali pa faragha ambapo unaweza kumwaga roho yako kwa Bwana. Daudi “alimwaga malalamiko yake,” na wewe pia unaweza. Unaweza kuzungumza na Yesu juu ya kila kitu-shida zako, jaribu lako la sasa, pesa zako, afya yako-na kumwambia jinsi ulivyozidiwa, hata jinsi ulivyovunjika moyo. Atakusikia kwa upendo na huruma, na hatadharau kilio chako.

Mungu akamjibu Daudi. Akamjibu Ayubu. Na kwa karne nyingi amejibu kilio cha moyo cha kila mtu ambaye ameamini ahadi zake. Ameahidi kukusikia na kukuongoza. Ameahidi kwa kiapo kuwa nguvu yako, kwa hivyo unaweza kwenda kwake na kutoka upya

Download PDF